Oplossing van salamanderU en Solidfog Technologies voor decontaminatie van FFP2-maskers

salamanderU en SolidFog Technologies zijn 2 bedrijven met erkende expertise, voor eerstgenoemde in innovatieve op maat gemaakte isolatoroplossingen alsook in biotechnologische industriële operaties en voor de tweede als specialist in ontsmettingssystemen voor oppervlakken (verneveling met waterstofperoxide – H2O2).

Ze werkten samen om een eenvoudige en robuuste operationele oplossing aan te bieden voor de decontaminatie van grote hoeveelheden FFP2-maskers binnen ziekenhuisomgevingen.

De oplossing bestaat uit “CleanBubble®”, een isolatiekamer die in minder dan een half uur kan worden geïnstalleerd en die bestaat uit flexibele wanden bevestigd aan een aluminium frame, polyester buizen, een HEPA-filter aangesloten op een draagbare ventilatie-unit en een ergonomisch, mobiel en autonoom decontaminatiesysteem “DosyMist®” dat H2O2 verstuift. De isolatiekamer is ook uitgerust met “SmartReg®”, een digitale oplossing die operators luidop zegt wat ze moeten doen tijdens de desinfectieoperaties en die automatisch een ontsmettingsrapport genereert. Met deze oplossing is het mogelijk om in 6 uur tot 350 FFP2-maskers te decontamineren.

DECONTAMINATIECYCLUS VAN 350 MASKERS IN 6 UUR

Deze oplossing, die expertise combineert in decontaminatie en insluitingsbeheer door erkende leveranciers in de farmaceutische industrie, is een industriële oplossing. 350 maskers kunnen effectief in 6 uur ontsmet worden, dat betekent dus meer dan 1000 maskers per dag (potentieel van 3 cycli per dag), met een minimale menselijke tussenkomst van minder dan 2 uur, aangezien deze tussenkomst beperkt is tot het plaatsen van de maskers op de rekken van de “CleanBubble®”, het starten van de decontaminatiecyclus en het verwijderen van de ontsmette maskers uit de “CleanBubble®”.

IMPLEMENTATIE

De installatie van de decontaminatie-unit en het gebruik ervan is mogelijk in 3 dagen; de unit kan worden geïnstalleerd op allerlei locaties zoals een gang, een opslagkamer, een hal en heeft alleen stroom nodig om van start te gaan. Het is een eenvoudige oplossing bestaande uit de “CleanBubble®” isolatiekamer, het “DosyMist®” decontaminatiesysteem en de rekken voor het positioneren van de maskers. Spraakbesturing van operaties door de digitale oplossing “SmartReg®” biedt een volledige en snelle autonomie voor de operator terwijl een ontsmettingsrapport automatisch wordt gegenereerd aan het einde van de cyclus.

VOORDELEN VAN DE OPLOSSING

De zeer concurrerende kostprijs van de ontsmette maskers is aanzienlijk lager dan die van een nieuw FFP2-masker. salamanderU en Solidfog Technologies hebben een tiental decontaminatie-units klaar voor snel gebruik. Deze oplossing die verschillende vaardigheden combineert, kan ook zorgen voor de decontaminatie van medische apparatuur.

DOELTREFFENDHEID VAN DE OPLOSSING

salamanderU en Solidfog Technologies hebben een validatieprotocol ontwikkeld en geïmplementeerd om 350 FFP2-maskers tegelijk te decontamineren. Deze validatie is gebaseerd op validaties uitgevoerd voor farmaceutische processen. Zo kan men de effectiviteit van decontaminatie en het behoud van de fysische eigenschappen van de maskers na contact met H2O2 aantonen.

De validatie voldoet ook aan de richtlijnen van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG): “Guidance for the reprocessing of surgical masks and filtering facepiece respirators (FFP2, FFP3) during the Coronavirus disease (COVID-19) Public Health Emergency”.

Voorlopig werden 3 validatiecycli uitgevoerd; de resultaten van de chemische en biologische indicatoren voldoen aan de verwachtingen en ze tonen aan dat de ontsmetting effectief is. Merk op dat de relevantie van onze oplossing wordt versterkt door de tests goedgekeurd door Amerikaanse FDA-autoriteiten. Deze testen tonen de effectiviteit van de H2O2 desinfectie aan en bewijzen dat de maskers hun fysische eigenschappen behouden na 30 decontaminatiecycli.

De validatie van een reeks van 10 opeenvolgende cycli wordt uitgevoerd; de aldus behandelde maskers zullen binnen enkele dagen naar een geaccrediteerd Europees laboratorium worden gestuurd om het behoud van hun fysische eigenschappen te demonstreren. Update: de efficiëntie van de decontaminatie van grote hoeveelheden FFP2-maskers is volledig aangetoond. Lees hier alles over de validatie.

Contacteer ons

salamanderU: Claude Dedry (CEO), +32 476 23 93 13, hello@salamanderu.com
Solidfog Technologies: Yves Marée (Managing Director), +32 83 65 56 08, info@solidfog.com